Ansvarfraskrivelse

Information på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti. 


Informationerne på siden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men vi giver ingen garantier om
nøjagtighed, fuldstændighed eller rettidighed af sidens indhold og kan uden varsel standse offentliggørelsen på nettet.


NORDIC AV ApS fralægger sig ethvert ansvar for hjemmesider, til hvilke denne hjemmeside er forbundet.


Enhver kommentar/oplysning sendt til NORDIC AV ApS via denne hjemmeside tilhører firmaet og kan benyttes uden
begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.


NORDIC AV ApS er ikke ansvarlige for direkte, betydelige, indirekte, tilfældige eller forbundne skader opstået ved
adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside inklusive virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et
sådant indhold.


Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres
efter dansk ret i en dansk domstol.